آموزش موسیقی به کودکان

کلاسهای آموزش موسیقی به کودک در آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به صورت گروهی و خصوصی ، یک و دو روز در هفته تشکیل میشود.

شیوه آموزش موسیقی به کودک در این آموزشگاه با سازهای بلز و فلوت ریکوردر می باشد. 

با قصه و بازی آموزش نت خوانی به کودکان انجام میشود.

لین کلاسها ویژه گروه سنی 3 تا 12 سال میباشد .