آموزش تخصصی ویلن به کودکان

آموزش و پرورش و ارتباط با کودکان، ظرافت و ویژگی خاصی دارد .

مربی کودک با توجه به روحیه متفاوت کودکان، باید شناخت و اگاهی ویژه ای نسبت به کودک داشته باشد .همچنین  ضمن شناخت و آگاهی، اشراف به تدریس و متدهای کاربردی متنوع آموزش به کودکان ،عشق وعلاقه و حوصله خاصی داشته باشد و با صبر و حوصله و مهربانی ؛ مبانی و اصول اولیه موسیقی وتئوری موسیقی را با روشهای مناسب کودکان و با قصه و بازی به آنها آموزش دهد.

 

 

 

با توجه به مشکل بودن یادگیری ویولن، آموزش باید به صورت پله پله و با برنامه ریزی دقیق و متنوع و مدون باشد ،که کودک ضمن لذت بردن از آموختن موسیقی ، احساس پیشرفت و رضایت از آموزش داشته باشد. ایجاد علاقه و انگیزه و ارتباط  خوب بین هنرجو وهنر آموز، سبب تسهیل  در امر آموزش می شود و تمرین و آموزش شیرین تر می گردد.

آموختن ویولن برای بزرگسالان هم امری مشکل است، بچه ها به مراتب می بایست بیشتر تمرین و ممارست کنند، و در اینجا حضور معلم و مدرس آشنا با روانشناسی کودک و با تجربه در آموزش به کودک و نوجوان، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

 

از طرفی مدرس اموزش ساز ویولون به کودکان، باید به فیزیک بدن کودک توجه داشته باشد. مدرس مجرب و کار آزموده وآگاه به :اندازه ساز، نحوه به دست گرفتن ساز و آرشه، نحوه ایستادن هنرجو، منقبض نبودن عضلات و....توجه ویژه دارد و ضمن اینکه  آموزش صحیح نواختن ساز انجام می گیرد، از ایجاد اشکالات و آسیبهای مفصلی و استخوانی پیشگیری می شود.

 

ویولن کودکان

آموزش ویولن وکلیه سازها به کودکان، بهتر است بعد از گذراندن دوره ارف(موسیقی کودک) باشد ولی چنانچه کودک دوره موسیقی کودکان را نگذرانده باشد ، طی دوره آموزش باید نت خوانی و ریتم خوانی با روش قابل درک برای کودکان آموزش داده شود تا کودک درک و شناخت کلی و دید وسیع تری نسبت به موسیقی و ساز وساختارآن داشته باشد.

 با توجه به اینکه یادگیری موسیقی کاری متفاوت و نسبتا مشکل است ، آموزش موسیقی  به کودکان اهمیت ویژه ای پیدا می کند و مدرس موسیقی به کودک باید ضمن آموزش اصولی و صحیح ساز ، با روشهای قابل فهم برای کودکان، یادگیری ساز را ساده کند و با  ایجاد علاقه و تشویق نقاط مثبت  مراقب باشد که کودک از ساز زدن آزرده نشود و به اصطلاح نَبُرَد.