آیدین الفت مهندس...

 

آیدین الفت مهندس و طراح صدا درباره تازه ترین پویایی های انجام گرفته در مجموعه شهر صدای پارسیان گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مجموعه شهر صدای پارسیان در پروژه گفتمان کریستف رضاعی آهنگساز همکاری کرده است.

کریستف رضایی پروژه گفتمان را با هدف گفتمان بین فرهنگ ایرانی و اروپایی آغاز کرده و این پروژه به نوعی پل ارتباطی بین موسیقی قرن شانزده تا هجده است. همچنین در این پروژه، موسیقی اروپایی آن زمان که به باروک شهرت دارد همراه با موسیقی سنتی ایرانی پیوند خورده و در بناهای تاریخی همان دوران که در ایران همزمان با دوران صفویه می شود اجرا شده است.

الفت درباره سازهای بهره گیری شده در این پروژه توضیح داد: در این پروژه که مدیریت و اجرای آن برعهده کریستف رضاعی و صدابرداری آن برعهده رضا عسگرزاده است، استفاده از سازهای دوران باروک به نام ویولا دا گامبا مدنظر بود که بر پایه آن دو تن از نوازندگان اروپایی به نام های لیام فنلی و مارتن باور به این پروژه دعوت شده اند. از سوی دیگر نوازندگی ساز نی به عنوان اصیل ترین ساز ایرانی نیز برعهده پاشا هنجنی است که در این پروژه همراه ما بود.

این طراح صدا با اشاره به جزییات دیگر پروژه گفتمان بیان کرد: این پروژه در اصفهان کلید خورده و از دو فضای گرمابه رهنان اصفهان و چهلستون اصفهان برای اجرای این پروژه بهره گرفته شده است. هدف از اجرای این پروژه در این بناها علاوه بر نوستالژی زمانی دوران صفویه استفاده از آمبیانس صوتی بوده است. البته گفتن این نکته لازم است که پیشینه برپایی برنامه های بزم در چهلستون بسیار زیاد بوده و تا دوران قاجار نیز ادامه داشته است. گرمابه رهنان نیز مکانی برای آیین های پیش از عروسی مانند حنابندان و حمام دامادی بوده است.

الفت با بیان اینکه با اجرای این پروژه پس از یکصد سال دوباره صدای ساز در این مکان ها طنین انداز شده است از انگیزه های حضور گروه شهر صدای پارسیان در پروژه گفتمان سخن گفت. از آنجا که مجموعه شهر صدای پارسیان همواره به دنبال پروژه های نوآورانه بوده و این پروژه افزون بر بدیع بودن پیوند محکم بین موسیقی اروپا و موسیقی و معماری ایرانی ایجاد خواهد کرد، مجموعه شهر صدای پارسیان در این پروژه به دو صورت تیم فنی و ارائه تجهیزات لازم همکاری داشته است. پیش بینی می شود در نخستین روزهای سال آینده محصول این پروژه در اختیار عموم قرار گیرد.