هفت تن از رهبران شاخص...

هفت تن از رهبران شاخص ارکستر دنیا در فصل کنسرت استانبول به اجرای برنامه می پردازند.

به گزارش آناتولی، شهرداری استانبول در فصل کنسرت ۲۰۱۸-۲۰۱۹ در سالن جمال رشید ری از هفت رهبر ارکستر برجسته از کشورهای گوناگون میزبانی خواهد کرد. این هنرمندان رهبری ارکستر سمفونیک دولتی استانبول را برعهده خواهند داشت.

نخستین اجرای فصل در بیست و سه نوامبر را لیور شامبادال رهبر دائمی ارکستر سمفونی برلین روی صحنه خواهد برد. یاکوپو سیپاری از ایتالیا در یازدهم ماه ژانویه ۲۰۱۹ و آلفونسو سکارانو از جمهوری چک در هجدهم همان ماه اجراهای آتی را رهبری خواهند کرد.

میخال نستروویچ رهبر ارکستر سمفونیک بی بی سی و ماسینیلیانو کالدی از لهستان دیگر رهبران حاضر در فصل کنسرت استانبول خواهند بود.