ردیف میرزا عبدالله...

ردیف میرزا عبدالله برای تار بر اساس اجرای نورعلی برومند مشتمل بر دستگاه شور و متعلقات با نت نگاری، تجزیه و تحلیل حسین مهرانی توسط موسسه فرهنگی هنری ماهور در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در یادداشت حسین مهرانی برای این کتاب آمده است:

این کتاب دارای دو بخش است: در بخش نخست به نظریات و تئوری گرداورنده در زمینه‌های گوناگون مبانی و تجزیه‌ و تحلیل پرداخته‌ شده است. بخش دوم شامل نت‌ نگاری و تجزیه‌ و تحلیل گوشه‌های ردیف است که در آن به نگارش دقیق ریتم، علائم سرکلید و متغیرها در متن گوشه‌ها، سرعت قطعات ضربی و دینامیک (شدت و ضعف جمله‌ها)، اگوگیک (شامل تند و کند شدن جمله‌ها در متن گوشه‌ها)، تأکیدها (آکسان‌ها)، جمله‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌ها و همچنین نگارش دقیق مضراب‌ها و انگشت‌گذاری‌ها، که معرف استیل نوازنده هستند، پرداخته شده است.

 نگارش دقیق تکنیک‌های مضرابی شامل درّاب، شَلال، سینه‌مال، ریزها و غیره از اهداف این کتاب است.