برنامه کلاسها

 

آموزش سازهای ایرانی ( سنتی ) و آواز

آموزش سازهای غربی ( کلاسیک- جز- راک – پاپ و ... )

آموزش تار

آموزش تار

شنبه

دوشنبه

آموزش وبولن

آموزش ویولن

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

آموزش سه تار

آموزش سه تار

شنبه

دوشنبه

آموزش ویولنسل

آموزش ویولنسل

شنبه

چهار شنبه

آموزش دف

آموزش دف

شنبه

آموزش پیانو

آموزش پیانو

یکشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

آموزش تنبک

آموزش تنبک

سه شنبه

پنجشنبه

آموزش گیتار

آموزش گیتار

یکشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

آموزش نی

آموزش نی

یکشنبه

آموزش رهبری ارکستر

رهبری ارکستر

آهنگسازی

تاریخ موسیقی

سازشناسی و ارکستراسیون

پنجشنبه و جمعه

آموزش سنتور

آموزش سنتور

شنبه 

آموزش آهنگسازی

مدرسه آهنگسازی

شنبه

آموزش آواز

آموزش صداسازی

آواز پاپ

چهارشنبه

سه شنبه

آموزش تئوری موسیقی و سلفژ

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

آموزش آواز

آموزش آواز سنتی

دوشنبه

آموزش آهنگسازی

آموزش آهنگسازی

شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

آموزش موسیقی کودکان ( ارف ) : هر روز هفته

بلز و فلوت ریکوردر

کلاسهای گروهی و خصوصی- با امکان انتخاب کلاسهای دو یا سه روز در هفته-

 

 برای اطلاع دقیق تر از روزها و ساعات کلاس با دفتر آموزشگاه تماس بگیرید . تلفن : 88171230 - 88171377