الهه مهرداد

خانم الهه مهرداد

مدرس موسیقی کودک ( به شیوه ارف ) و ویولن ( تخصصی کودکان )

 

 

سوابق آموزشی موسیقی

- ویلن کلاسیک نزد آقای هویک باغومیان از سال 1380 به مدت 4 سال

- سلفژ نزد آقای هویک باغومیان از سال 1380

- پیانو در کلاسهای آزاد هنرستان موسیقی اصفهان 1383

- عضویت در گروه کر دانشگاه اصفهان در سال های 83 و 84

- ویلن کلاسیک و ویولا در آموزشگاههای درجه یک  از سال1384

- آواز کلاسیک نزد خانم دونا قوامی

- لیسانس موسیقی رشته نوازندگی ساز جهانی

 

سوابق شغلی مرتبط با موسیقی

- آموزش موسیقی کودک (ارف ) در مهد کودکهای تهران از 1388 (بچه های ایران- نورباران- شکوفه باران- فرزندان ایران- گلهای ناز- طاووس- ندای آسمان- زینت زندگی و ...)

- آموزش موسیقی کودک (ارف ) در آموزشگاه موسیقی سونار1389

- آموزش موسیقی کودک (ارف ) و ویولن در آموزشگاه موسیقی سی ساز1390و 1391

- آموزش موسیقی کودک (ارف ) در آموزشگاه موسیقی آوا 1389

- آموزش موسیقی کودک (ارف ) در آموزشگاه موسیقی نیکاهنگ 1390و 1391

- آموزش موسیقی کودک (ارف ) در آموزشگاه موسیقی سیاوش ظهیرالدینی 1390-1392

- آموزش موسیقی کودک (ارف ) و ویولن در آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی1392 تا کنون

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2017  آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی -     طراحی و پشتیبانی توسط الهه مهرداد